Når man tyder et horoskop skal man kende både sine evner og sine begrænsninger. Astrologen tyder horoskopet ud fra sin uddannelse som astrolog, men også ved hjælp af sin egen livsopfattelse og erfaring og i egenskab som pædagog, samt med sit livssyn fra andre uddannelser.

Der findes en række af ting, man kan beregne sig frem til, men ligesom man aflæser et ansigtsudtryk med mere end sine analytiske evner, på samme måde aflæser man også helhedsindtrykket i et horoskop. Man kan se, hvad hver enkelt planet betyder, men man skal samtidig se helheden og koordinationen. Eksempelvis betyder Solen i Stenbukken ikke det samme for alle Stenbukke - de er forskellige, men de vil have nogle fælles træk.

Solen i tegn og hus samt hvilke aspekter der dannes fra de øvrige planeter er det vigtigste i et horoskop, og alt andet skal ses i lyset af det.
Derudover er månen og Ascendanten vigtige sammen med Solen, og de øvrige personlige planeter er Venus, Merkur og Mars.
De kollektive planeter som repræsenterer samfundet og den tid vi lever i er Pluto, Uranus og Neptun.

Imellem dem og som en forbindelse mellem personligheden og den verden vi lever i, er de to planeter for vores sociale holdninger som er Jupiter, der står for lov, orden og etik, samt Saturn, der repræsenterer ansvar, disciplin og begrænsninger.

Endelig er horoskopindehaveren en vigtig medspiller i tolkningen. Horoskopet skal ses i forhold til den person, det drejer sig om og dennes livssituation og livsmål.

For at lave en fortolkning i ord og billeder ser jeg på de medfødte evner i fødselshoroskopet og udviklingen af dem i det progressive horoskop. De andre horoskoper kender jeg også, og bruger dem til at uddybe og underbygge grundfortolkningen med.

www.Canopoux.dk