Mytologi og mystik er fascinerende. Det område i bevidstheden hvor der ikke er klare grænser mellem fantasi og fysisk virkelighed. Det er der, der er plads til at drømme og mulighed for forandring - og det har stjernerne vidst og vist i årtusinder.
Det er min opfattelse at ethvert menneske er unikt, og at den måde, hvorpå følelser og intellekt arbejder sammen med vores bevidsthed på er enestående for hver enkelt. Summen af erfaringerne! Måske også fra tidligere inkarnationer.
Vi har alle vores egen helt specielle personlighed, og den er vi født med.

I modsætning til de fleste, så tror jeg ikke på udvikling, hvilket jo skulle forudsætte at vi er på vej fra et udviklingstrin til et højere - den slags værdimålere tror jeg ikke på. Derimod tror jeg på forandring. At verden hele tiden er i forandring, og det er mennesker også. Fremtiden må vise, hvor vi er på vej hen.

Horoskopet fortæller om vores styrke og evner - hvilke der er prioriteret højt, hvilke der er dæmpede, og hvordan de arbejder sammen - og det er den koordination, der hele tiden er i forvandling.
Horoskopet fortæller også hvilke energier der virker i vores skæbne.

Vores etiske standard kan derimod ikke ses i et horoskop og heller ikke vores frie vilje til at administrere vores muligheder.
Vi bliver født med nogle evner, som vi kan bruge positivt eller negativt. De er ikke positive eller negative i sig selv.

Vores ønsker har utrolig stor indflydelse, for bevidst eller ubevidst er vi hele tiden opmærksom på mulighederne for at få dem opfyldt. Så vær bevidst, når du ønsker.
Jeg forsøger at omsætte et horoskop til både ord og billedsprog, for hverken livet eller horoskopfortolkninger er begrænset til vores intellekt, men foregår på alle planer, og du spiller selv med.

   
www.Canopoux.dk