Tredie tegn og hus

Lufttegn

Tegn og hus for intellektuelle evner og diplomati

Planeten er Merkur

I romersk mytologi er Merkur gud for kommunikation, handel og hurtighed.
Merkur var gudernes budbringer og sendebud.

Den er den af planeterne der er tættest på solen.  

Merkur er vores intellektuelle evner, og i Tvillingernes tegn også vores evner for kommunikation.

Tvillingernes opgave er kommunikation.

En Tvilling identificerer sig med hvad han/hun tænker. Med sine meninger.
Tvillingerne er vitale og nysgerringe.

En Tvilling vil ofte være den i en familie eller en gruppe, der formidler at man taler sammen og prøver at forstå hinanden.

Tredie hus er huset for kommunikation, kortere uddannelser og kortere rejser. Kommunikation er i 3. hus ikke alene sproget men alt hvad der indgår i vores muligheder for at forstå hinanden - ansigtsudtryk, farver ... alt. I 3. hus koordinerer vi det hele til konklusioner
Planeter i 3. hus indvirker på vores måde at kommunikere, ligesom det tegn husspidsen starter i er vigtigt.
I 3. hus koordinerer vi vores egen forståelse af verden med andres. Lykkes denne proces godt kan vi komme tæt på en nuanceret forståelse af virkeligheden.

www.Canopoux.dk