Tiende tegn og hus

Personlig styrke gennem disciplin

Planeten er Saturn

Saturn var høst- og ordensguden i romersk mytologi. Også i astrologi står planeten for orden.

Saturns energi bremser ned og former. Den forbindes med skæbne og tid.
Tid kan også beskrives som at vi ordner vores oplevelser i rækkefølge efter et begreb vi kalder tid.

Stenbukkens mål er frihed.

Denne frihed opnåes ved at have orden i sit liv. Stenbukken er også tegnet for ansvar. Den har kontrol over sig selv og sine gøremål.

Stenbukken er uafhængig og trofast. Den er uafhængig af anerkendelse og dens mål er at stole på sig selv. Dermed kan andre også stole på den, for den kan ikke flyttes fra sine egne beslutninger.

Tiende hus - Medium Coeli - repræsenterer de områder i tilværelsen hvor vi indtager en lederposition. Hvor vi i kraft af vores specielle synsvinkel og ansvarsfølelse kan gå foran. Det vil ofte vise sig ved en erhvervsmæssig lederposition, men alle har et 10.hus, og alle kan indtage en lederposition angående bestemte emner. 10. hus kaldes også karrierehuset.
Husspidsen samt planeter i 10. hus viser mål og retning.

www.Canopoux.dk