Tolvte tegn og hus

Idealisme, meditation og intuition

Planeten er Neptun

Iflg. sagnet skulle man tidligere, hvis man passerede ækvator døbes at havets konge Neptun. Dette symboliserer udmærket at det er gennem Neptunenergien, vi er i stand til at transformere os selv.

Dette er ikke en viljeshandling, men en bevidsthedsændring.
En ændring der kommer spontant når vores intuition er trænet i at vurdere korrekt. 

Fiskene den intuitive og følsomme personlighed.

Fiskene opfatter den del af verden og af os selv, man kan være bevidst om men ikke erkende med sine fysiske sanser.

Den del af virkeligheden man føler sig frem til.

Den del er lige så sand som den fysiske virkelighed. Risikoen for at gå vild er større, men til gengæld er erkendelsen dybere hvis den er korrekt.

Tolvte hus er intuitionens og eskapismens hus. Her finder vi et roligt sted i vores underbevidsthed og planlægger at starte forfra. Vi isolerer os, mediterer og finder et nyt udgangspunkt. Eller finder et bedre.

12. hus er sjælens og underbevidsthedens bolig. Konflikter i dette område har dybe rødder og bliver langvarige. At rette og harmonisere dem kan ikke ske med viljens hjælp, men skal ske ved at give efter for sjælens sunde indefrakommende styrke.

Socialt er 12. hus hospitalsvæsen og de offentlige myndigheder.

www.Canopoux.dk