Fiksstjernerne er stjerner, der p.g.a. deres
afstand fra jorden umiddelbart synes at stå stille.

De er selvlysende ligesom solen,
og i modsætning til planeter og måner,
der blot reflekterer lys.

De bevæger sig meget lidt
i forhold til jorden.

Blandt de mest kendte er Capella og Sirius.

 

En planet eller en akse
i konjunktion med en fiksstjerne
vil være påvirket af fiksstjernens natur.

 

Fiksstjerner bruges især i øjebliksastrologi.

www.Canopoux.dk