Aspekterne er de vinkler planeterne danner til hinanden samt til husspidser og arabiske punkter i horoskopet.

0 grader - er en konjunktion. Den er i sig selv neutal og skal vurderes efter hus og tegn og hvilke aspekter der dannes fra andre planeter.

Harmoniske aspekter plejer man at tegne grønne - det er f.eks. sekstiler = 60 grader og trigoner = 120 grader.

Spændingsaspekter tegnes som regel røde. Det er kvadrater = 90 grader og oppositioner = 180 grader.

Der findes derudover en hel del underaspekter.

30 grader - halvsekstil - meget og positivt aktiverende.

45 grader - halvkvadrat - aktiverende med indbygget spænding.

51 og 1/4 - Septil - handling med offervilje.

150 grader - Quincunx - Planeterens energi afstemmes i forhold til hinanden, og i de af tilværelsesens forhold, de repræsenterer.

www.Canopoux.dk